Osnovne informacije o privatnosti podataka za formulare za kontakt

1. KONTROLOR PODATAKA

Vaše lične podatke će obrađivati kompanija FLUIDRA SERBICA d.o.o.; sa sedištem na adresi Batajnički drum, deo 10, br.5; 11080 Beograd, Srbija, PIB: SR 107047642, i kompanija FLUIDRA S.A. sa sedištem na adresi Avda Francesc Macia pl. 20, 08208 Sabadell (Barcelona), PIB A17728593 (u daljem tekstu „FLUIDRA)

2. SVRHA I PRAVNA OSNOVA

Vaši lični podaci će biti obrađivani u svrhu rešavanja i odgovaranja na bilo kakve upite ili pitanja koja nam možete poslati.

Pravna osnova za obradu vaših podataka jeste saglasnost koju ste nam u tu svrhu dali.

3. DELENJE PODATAKA

Vaši podaci se neće preneti, prodati, iznajmiti ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim trećim licima, osim u slučaju Fluidra provajdera usluga koji određene usluge pružaju, ali koji ih ni u kom slučaju neće obrađivati u sopstvene svrhe. Neki od ovih provajdera usluga se mogu nalaziti van Evropske unije, kako je navedeno u poglavlju „Međunarodni prenosi“.

4. KREIRANJE PROFILA

Postoji mogućnost kreiranja profila analiziranjem vašeg ponašanja na Internet stranici radi prikazivanja proizvoda koji vam mogu biti od interesa, na osnovu naklonosti koju ste prikazali svojim pretraživanjem ili na osnovu informacija koje su pribavljene iz kolačića.

Ovakvo prilagođavanje je delimično automatizovano, u smislu da FLUIDRA izračunava podešavanja prilagođavanja, ali tehnološka platforma generiše profil korisnika.

5. MEĐUNARODNI PRENOS

Fluidra, kao kompanija koja posluje na međunarodnom nivou, koristi međunarodne provajdere usluga koji svoje usluge mogu pružati van EU, što dovodi do toga da postoji mogućnost da se vaši podaci mogu preneti van Evropske unije ili Evropske ekonomske zone.

U svakom slučaju, Fluidra obezbeđuje da je takva obrada podataka zaštićena odgovarajućim instrumentima, koji mogu podrazumevati:

 • Standardne klauzule odobrene od strane EU. U pitanju su ugovorne klauzule koje odobrava Evropski nadzorni organ a koji obezbeđuje dovoljno zaštite da se osigura da obrada podataka jeste u skladu sa zahtevima koji su uspostavljeni Evropskom regulativom o zaštiti podataka.
 • TSertifikacija trećeg lica. Privacy Shield, na primer, jeste okvirni sporazum između EU i SAD koji uspostavlja standarde za obradu podataka u skladu sa Evropskom regulativom o zaštiti podataka.
 • 6. TRAJANJE OBRADE

  Svi podaci koje nam dostavite će biti obrađivani u periodu koji je potreba da se vaš zahtev ili upit obradi.

  Nakon što se period koji je naveden u ovom članu okonča, FLUIDRA čuva vaše lične podatke u svojim bazama propisno maskirane u statističke svrhe ili za ispitivanje tržišta, pod uslovom da je to moguće, ili propisno zaključane u svrhu usklađivanja sa bilo kojim zakonskim obavezama koje kompanija sledi.

  7. PRIMENA VAŠIH PRAVA

  U bilo kom momentu možete povući svoju saglasnost za obradu vaših podataka u bilo koju svrhu koja ja navedena iznad.

  Takođe, možete primeniti i svoja prava pristupa podacima, izmene, brisanja podataka, prigovora, ograničenja ili prenosa podataka slanjem pisma na adresu Avda Francesc Macia pl. 20, 08208 Sabadell (Barcelona), uz napomenu „Lični podaci“, ili slanjem elektronske pošte na adresu dataprivacy@fluidra.com.

  Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa načinom na koji obrađujemo vaše lične podatke, ili bilo koja druga pitanja koja se odnose na ovu oblast, možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka na adresu Avda Francesc Macia pl. 20, 08208 Sabadell (Barcelona), sa napomenom da se radi o upitu za „Delegado de Proteccion de Datos“, ili slanjem elektronske pošte na adresu dataprivacy@fluidra.com.

  Nadalje, možete podneti prigovor nadležnim nadzornim organima ukoliko smatrate da je kompanija FLUIDRA obradila vaše podatke uz kršenje ove Politike privatnosti podataka ili bilo kog drugog propisa na snazi koji se na ovu oblast odnosi.