Osnovne informacije o privatnosti podataka za formulare za kontakt

1. KONTROLA PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađivat će FLUIDRA SERBICA, PIB: 107047942, sa sedištem na adresi: Batajnički drum deo 10; br. 5, 11080 Beograd i FLUIDRA, S.A., sa sjedištem u Avda Francesc Macià pl. 20, 08208 Sabadell (Barcelona) i nositelj TIN A17728593 (u daljem tekstu „FLUIDRA“)

2. SVRHA I PRAVNA OSNOVA

Vaši lični podaci će se obrađivati u svrhu rešavanja i odgovaranja na bilo koja pitanja ili upite koje možete podnijeti.

Pravni osnov za obradu vaših podataka je saglasnost koju ste dali za to.

3. OBJAVLJIVANJE PODATAKA

Vaši podaci se neće dodjeljivati, prodavati, davati u zakup ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim trećim licima, osim u slučaju dobavljača usluga FLUIDRA-e koji pružaju određene usluge FLUIDRA-i, ali ni u kom slučaju ih neće obrađivati u svoje svrhe. Neki od ovih pružalaca usluga mogu imati sjedište izvan Evropske unije, kao što je navedeno u odeljku „Međunarodni transferi”.

4. MEĐUNARODNI TRANSFERI

FLUIDRA, kao kompanija sa medjunarodnim dometom, ima medjunarodne pružaoce usluga koji svoje usluge mogu pružati izvan EU, usled čega je moguće da vaši podaci mogu biti preneti van Evropske unije ili Evropskog ekonomskog prostora.

U svakom slučaju, FLUIDRA će osigurati da je takva obrada podataka zaštićena odgovarajućim zaštitnim merama, koje mogu uključivati:

 • Standardne klauzule koje je odobrila EU. To su ugovorne klauzule koje je odobrilo evropsko nadzorno telo i koje pružaju dovoljne mere zaštite kako bi obrada podataka bila u skladu sa zahtevima utvrđenim Evropskom uredbom o zaštiti podataka.
 • Sertifikacije nezavisnih proizvođača. Okviri ili sporazumi između EU i drugih država kojima se uspostavljaju standardi za obradu podataka u skladu sa Evropskom uredbom o zaštiti podataka.
 • 5. TRAJANJE OBRADE

  Svi podaci koje nam dostavite obrađivaće se tokom vremena potrebnog za obradu vašeg zahteva ili upita.

  Kada se termin naveden u ovom odeljku završi, FLUIDRA će čuvati vaše lične podatke na evidenciji koja će biti pravilno maskirana u statističke svrhe ili za istraživanje tržišta, pod uslovom da je to moguće ili pravilno zaključana kako bi se ispoštovale sve zakonske obaveze koje kompanija sledi.

  6. OSTVARIVANJE SVOJIH PRAVA

  U bilo kom trenutku možete povući saglasnost za obradu podataka u bilo koju od gore navedenih svrha.

  Na isti način ostvarujete svoja prava na pristup podacima, ispravku, brisanje, prigovor, ograničenje ili prenosivost pisanjem pisma upućenog Avdi Francesc Macia pl. 20, 08208 Sabadell (Barselona), sa naslovom „Lični podaci“, ili slanjem e-pošte na dataprivaci@fluidra.com.

  Nadalje, ako ne dobijete odgovor u razumnom roku, možete podneti žalbu nadležnom nadzornom telu (Španska Agencija za Zaštitu Podataka).