OPŠTA POLITIKA PRIVATNOSTI PODATAKA

1. Uvod

Pravo na privatnost i, konkretno, pravo na zaštitu ličnih podataka predstavlja jednu od vrednosti kompanije FLUIDRA SERBICA d.o.o., koja pripada Fluidra Grupi čija je matična kompanija FLUIDRA S.A. (više detalja o Fluidra Grupi možete pronaći na adresi www.fluidra.com) (u daljem tekstu „Fluidra“).

Svrha ove politike jeste da objasni na koji način Fluidra obrađuje lične podatke koje sakuplja tokom navigacije korisnika ili iz različitih formulara koji se mogu pronaći na stranicama svog zvaničnog sajta na adresi pro.fluidra.com. Vaši lični podaci će se obrađivati u strogom poverenju i isključivo u svrhu za koju ste dali svoju saglasnost, kako je navedeno u nastavku ove Opšte politike privatnosti podataka i u Osnovnim informacijama o privatnosti podataka na svakom od formulara.

2. Obaveza čuvanja privatnosti podataka

Fluidra je u potpunosti posvećena radu u skladu sa Opštom regulativom o zaštiti podataka EU i zakonima o zaštiti ličnih podataka koji mogu biti na snazi u datom momentu, i ovo predstavlja najviši prioritet Fluidra Grupe.

Prema tome, Fluidra se obavezuje da implementira sledeće principe, gde očuvanje privatnosti čini osnovu svake obrade podataka.

 • Transparentnost u obradi podataka jeste jedan od naših prioriteta, tako da, kada god sakupljamo lične podatke o vama, vi ćete biti informisani o svrsi u koju će se takvi podaci obrađivati u relevantnoj politici privatnosti.
 • Obrađivaćemo samo podatke koji su strogo neophodni za svrhu o kojoj ste obavešteni.
 • Nikada od vas nećemo tražiti da obezbedite lične podatke osim ukoliko to nije apsolutno neophodno za pružanje usluga koje ste zahtevali.
 • Kada god je to moguće, obezbedićemo vam najjednostavnija sredstva preko kojih možete kontrolisati vaše lične podatke.
 • Vaši podaci se neće preneti, prodati, iznajmiti ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim trećim licima, osim u slučaju Fluidra provajdera usluga koji određene usluge pružaju, ali koji ih ni u kom slučaju neće obrađivati u sopstvene svrhe. Neki od ovih provajdera usluga se mogu nalaziti van Evropske unije, kako je navedeno u poglavlju „Međunarodni prenosi“.
 • Svrha obrade podataka

  Fluidra sakuplja vaše lične podatke u svrhu obrade vaših zahteva i obezbeđivanja proizvoda i usluga koji vam mogu biti korisni. U zavisnosti od interakcije na bilo kojoj Internet stranici, obrađujemo vaše podatke u sledeće svrhe, čija lista u nastavku nije konačna:

  a) Odgovor na vaše upite, pitanja i zahteve koji su poslati preko korisničkog servisa, kontakta i/ili u svrhu kontaktiranja sa vama da bismo uspeli da ih rešimo.

  b) Radi unapređenja naše Internet stranice, usluga i proizvoda, i radi pružanja boljih usluga i sadržaja.

  U određenim okolnostima, obrada vaših ličnih podataka može biti neophodna radi usklađivanja sa zakonskim obavezama, ili u vezi sa ugovornim odnosom koji imamo sa vama.

  U svim ostalim slučajevima, kada god je to potrebno, pitaćemo vas za saglasnost za obradu vaših ličnih podataka.

  3. Slanje marketinških poruka

  U okviru naših marketinških aktivnosti, možemo vam ponuditi način da se registrujete ili prijavite za prijem biltena kompanije ili komercijalnih informacija. Slanje takvih poruka je uslovljeno vašim pristankom na iste u svakom momentu.

  U slučaju da ste nam dali saglasnost, Fluidra vam šalje prilagođene informacije o svojim proizvodima, poslovanju i uslugama u skladu sa vašim interesovanjima i preferencijama.

  Vašu saglasnost možete povući u bilo kom momentu kada primite marketinšku poruku preko linka ili polja koje je u svakoj poruci obezbeđeno u ovu svrhu, ili izražavanjem svoje namere da povučete saglasnost preko sledećih kanala:

  (i) Slanjem elektronske pošte na adresu dataprivacy@fluidra.com

  (ii) Pismom poslatim na adresu Av. Alcalde Barnils 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

  4.Trajanje obrade i čuvanja

  Fluidra se obavezuje da će obrađivati vaše lične podatke samo u periodu kada su stvarno korisni za nas i dok smo u stanju da vam pružimo kvalitetne usluge njihovom upotrebom. Prema tome, ulažemo maksimalni razumni napor da trajanje obrade i čuvanja vaših ličnih podataka bude što kraće moguće.

  U tom smislu, informisaćemo vas o trajanju obrade i/ili čuvanja ličnih podataka na svakom od formulara pomoću kojih podatke sakupljamo.

  U svakom slučaju, čak iako zatražite da vaše podatke izbrišemo, možemo ih čuvati i skladištiti, s tim što će takvi podaci biti blokirani u skladu sa zakonom, u periodu koji nam omogućava da ispunimo naše zakonske obaveze i radi obelodanjivanja nadležnim organima u vezi sa različitim pitanjima na koja se odnose.

  5.Međunarodni prenosi

  Fluidra, kao kompanija koja posluje na međunarodnom nivou, koristi međunarodne provajdere usluga koji svoje usluge mogu pružati van EU, što dovodi do toga da postoji mogućnost da se vaši podaci mogu preneti van Evropske unije ili Evropske ekonomske zone.

  U svakom slučaju, Fluidra obezbeđuje da je takva obrada podataka zaštićena odgovarajućim instrumentima, koji mogu podrazumevati:

  - Standardne klauzule odobrene od strane EU. U pitanju su ugovorne klauzule koje odobrava Evropski nadzorni organ a koji obezbeđuje dovoljno zaštite da se osigura da obrada podataka jeste u skladu sa zahtevima koji su uspostavljeni Evropskom regulativom o zaštiti podataka.

  - Potvrde trećih lica. Ookviri ili sporazumi između EU i drugih zemalja kojima se uspostavljaju standardi za obradu podataka u skladu sa Evropskom uredbom o zaštiti podataka.

  6. Primena prava i žalbe Agenciji za zaštitu podataka Španije (AEPD)

  Važeći zakoni vam obezbeđuju značajan broj prava usled obrade vaših ličnih podataka od strane kompanije Fluidra. U nastavku je prikazan kratak opis svakog prava koji vam pomaže u njihovoj primeni:

  1. Pravo pristupa. Imate pravo da saznate koji se vaši lični podaci obrađuju i svrhu u koju se obrađuju.

  2. Pravo na ispravku. Vaši podaci u svakom momentu pripadaju vama i, u skladu sa tim, u svakom momentu možete zahtevati da se isprave ukoliko su podaci koje posedujemo pogrešni.

  3. Pravo na brisanje. U svakom momentu možete zahtevati da se vaši lični podaci izbrišu iz naših baza. Međutim, kako je navedeno u poglavlju iznad u vezi sa skladištenjem podataka, trebalo bi imati u vidu da u određenim okolnostima usklađenost sa zakonima na snazi može sprečiti stvarnu primenu ovog prava.

  4. Pravo na prigovor. Možete se žaliti na obradu vaših ličnih podataka u odnosu na bilo koju svrhu za koju ih obrađujemo, u skladu sa politikom privatnosti podataka koja se može primeniti na svaki pojedinačni slučaj.

  5. Pravo na ograničenje obrade. Ograničenje obrade možete zahtevati u sledećim okolnostima:

  a. Ukoliko smatrate da su podaci koje imamo o vama netačni ili neprecizni.

  b. Ukoliko, u slučaju da smatrate da ne obrađujemo vaše podatke legalno, pre želite da ograničimo njihovu obradu nego da ih izbrišemo.

  c. Ukoliko podaci koje posedujemo u bazama više nisu potrebni za svrhu u koju su sakupljeni, ali želite da ih sačuvamo radi eventualnih sudskih postupaka.

  d. Ukoliko, nakon što ste primenili svoje pravo na prigovor na obradu vaših podataka u određenu svrhu, čekate odgovor od nas po tom pitanju.

  6. Pravo na prenos podataka. Ukoliko je tehnički moguće i razumno da se tako nešto uradi, imate pravo da zahtevate da se lični podaci koje ste direktno predali nama dostave drugom kontroloru podataka. Ukoliko je to moguće, direktno predajemo vaše podatke pomenutom drugom kontroloru podataka, ali, ukoliko nije, podatke obezbeđujemo vama u standardnom formatu.

  Kada god obrađujemo vaše podatke na osnovu vaše saglasnosti, vi je možete povući u bilo kom momentu, gde će jedine posledice koje možete pretrpeti u tom slučaju, u zavisnosti od prava koje primenjujete, biti nemogućnost pružanja određenih usluga vama.

  Vaša prava možete primeniti kontaktirajući kompaniju Fluidra preko dole navedenih načina, uz kopiju važeće lične karte:

  (i) Slanjem elektronske pošte na adresu dataprivacy@fluidra.com

  (ii)Pismom poslatim na adresu Av. Alcalde Barnils 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

  Pored toga, ukoliko želite, možete kontaktirati našeg službenika za čuvanje privatnosti podataka na adresu dataprivacy@fluidra.com.

  U slučaju da nemate nameru da primenjujete određeno pravo, već želite da pošaljete upit ili predlog u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, možete pisati na adrese koje su date za primenu prava.

  U svakom slučaju, podsećamo vas da ako ne dobijete odgovor u razumnom roku, možete podneti prigovor nadležnom telu (Španska Agencija za Zaštitu Podataka).

  7. Čuvanje poverljivosti podataka i bezbednost u obradi podataka

  Vaši lični podaci su nam veoma bitni i obavezujemo se da ih obrađujemo u strogoj poverljivosti i diskreciji, i da primenjujemo sve bezbednosne mere koje smatramo neophodnim i razumnim.

  U tom smislu, Fluidra ovim izjavljuje i garantuje da je upotrebila sva dostupna tehnička sredstva za izbegavanje gubitka, zloupotrebe, izmene, neovlašćenog pristupa i krađe podataka koje obezbeđuju korisnici.

  8. Drštveni mediji

  Društveni mediji su deo svakodnevnog života mnogih korisnika Interneta, a Fluidra je napravila različite profile na takvim platformama.

  Svi korisnici imaju priliku da se pridruže stranicama ili grupama koje Fluidra ima na različitim platformama.

  Medjutim, morate uzeti u obzir, da će se, osim ako vaše podatke ne dobije direktno od vas (na primer, putem marketinških akcija, promocija ili bilo kojim drugim valjanim načinom) vaše podatke obradjivati odgovarajuća platforma za društvene mreže, pa je preporuka da se pažljivo pročitaju ti uslovi korišćenja i politike privatnosti, kao i osigura da konfigurišete svoje postavke u vezi sa obradom podataka.